Актуални агро новини.Започват проверки на всички животновъдни обекти, в които се отглеждат коне.

По заповед на д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ , и във връзка с констатирания случай на нехуманно отношение и нерегламентирано движение на коне в Осоговската планина край Кюстендил започват масови проверки на животновъдни обекти, където се отглеждат еднокопитни животни.

Директорите на регионалните структури на агенцията трябва да създадат организация за поетапното извършване на документални и физически проверки на обекти и на пасища за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на еднокопитните животни.

Проверките на обектите ще бъдат извършвани съвместно с представители на общинската администрация. Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват ежеседмично на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.