Актуални агро новини.ЕК с общ стандарт срещу нелоялни практики.

Предложението на Европейската комисия за справяне с нелоялните търговски практики по веригата на доставки на храни ще бъде представено през април от агрокомисаря Фил Хогън. Целта на документа е да въведе минимален общ стандарт за защита във всички страни-членки на Съюза.

Предложението съдържа списък с практики , използвани от търговците, които в бъдеще ще бъдат забранени. Директивата се отнася до "малките и средните доставчици в хранителната верига, доколкото те продават хранителни продукти на купувачи, които не са малки и средни". Това означава, че малките и средни ферми и производители на храни ще имат по-добра защита при отношенията си с големите търговски вериги.

Предложената директива се основава на Европейски договор, който гарантира справедлив жизнен стандарт на производителите на хранителни продукти. В документа се казва, че той трябва да даде възможност на операторите да се конкурират при справедливи условия. Европейската комисия е стигнала до заключението, че досегашните доброволни регулации не са достатъчно ефективни и не са осигурили желаните минимални условия на равнопоставеност.