Актуални агро новини.През изминалата седмица се наблюдават леки ценови отклонения при търговията с яйца.

През периода 21 – 28  март 2018 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната като цяло се задържат на нивата от предходната седмица. Изключение прави средната цена на дребно на яйца - размер М в по-малките магазини, при която се отчита леко повишение.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,23 лв./бр. По области, стойностите се движат от 0,18 лв./бр. (Варна) до 0,27 лв./бр. (Бургас, Монтана, Пловдив, Хасково и Шумен). В сравнение с предходната седмица, в осем от областите се регистрира поскъпване на продукта в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,03 лв./бр., най-чувствително в Смолян, а в Добрич, Ловеч и Ямбол – поевтиняване, с по 0,01 лв./бр.

Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в големите търговски вериги (ГТВ) остават съответно 0,29 лв./бр. и 0,31 лв./бр.

Цените на яйца – размер M в големите магазини са в диапазона от 0,25 лв./бр. (Варна) до 0,32 лв./бр. (Бургас, Сливен, Хасково и Ямбол). В осем от областите на страната се отчита седмично понижение на стойностите, достигащо до 0,04 лв./бр. в София, докато в Шумен и Добрич е налице повишение, съответно с 0,01 лв./бр. и 0,03 лв.бр.

По области, яйцата – размер L се търгуват в ГТВ на цени от 0,29 лв./бр. (Пазарджик, Пловдив и Смолян) до 0,33 лв./бр. (Добрич и Перник). В почти всички области на страната се наблюдават седмични ценови отклонения, в границите от -0,03 лв./бр. (София) до +0,03 лв./бр. (Варна).
 
Предлагането на яйца – размер М в другите търговски обекти е в ценовия интервал от 0,23 лв./бр. (Разград) до 0,29 лв./бр. (Стара Загора). В четиринадесет от областите на страната се регистрира увеличение на стойностите на седмична база, достигащо до 0 ,03 лв./бр. в Шумен. Това води до повишение на средната цена на продукта за страната с 0,01 лв./бр., до 0,27 лв./бр.

По области, цените на яйца – размер L в по-малките магазини варират от 0,25 лв./бр. (Разград) до 0,32 лв./бр. (Стара Загора). В тринадесет от областите на страната  продуктът поскъпва в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,03 лв./бр. на седмична база, най-сериозно в Шумен, докато единствено в Пловдив поевтинява, с 0,01 лв./бр. Средната цена за страната остава на нивото от предходната седмица - 0,28 лв./бр., тъй като изменението е с по-малко от 0,01 лв./бр.

Средно за страната, цените на дребно на яйца размер M и L в по-малките търговски обекти са съответно с 0,02 лв./бр. и 0,03 лв./бр. по-ниски от тези в големите супермаркети. Най-голяма разлика в тази посока за размер М се отчита в Бургас, Сливен и Ямбол - 0,06 лв./бр., а за размер L в Разград - 0,07 лв./бр. В София и Варна цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са съответно с 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр. под тези в ДТО.

През изминалата седмица маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,06 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО. Най-голяма разлика между двата типа цени е налице за големите супермаркети в Кърджали и Ямбол – 0,11 лв./бр., а за по-малките магазини във Варна и Ловеч - 0,09 лв./бр. В Бургас, Русе и Шумен яйцата - размер М се предлагат в ДТО с по 0,01 лв./бр. по-евтино отколкото на едро.

Към края на м. март 2018 г. средната цена на едро на яйца - размер М за страната се задържа на нивото отпреди един месец.

Средната за страната цена на дребно на яйца - размер М в големите търговски вериги остава без промяна на месечна база, докато тази за размер L се понижава с 0,01 лв./бр. При предлагането в по-малките магазини се наблюдава месечно повишение на средните цени на яйца – размер М и L за страната с по 0,01 лв./бр.