Актуални агро новини.Великобритания въвежда забрана за търговия с предмети от слонова кост.

Великобритания въвежда забрана за търговия с предмети от слонова кост. Представеният от правителството законопроект ще бъде най-строгият в Европа и един от най-суровите в света.

В опит да се ограничи незаконната търговия със слонова кост и бракониерския лов на слонове в Африка, Лондон забранява продажбата на всякакви предмети, независимо от възрастта им. Това включва и антични накити, които досега не попадаха под забраната за международна търговия. Във Великобритания досега за закононарушение се признаваше само продажбата на необработена слонова кост.

В момента в Обединеното кралство и в Европейския съюз все още е разрешено да се търгува с предмети , , изработени преди 1947 година. За предмети, направени след тази дата важи изключението, че могат да се продават, ако притежават правителствен сертификат.

Новият закон във Великобритания се въвежда след широка обществена дискусия, която показа масова подкрепа за намерението на правителството. Засега не е определена дата за влизане в сила на новите разпоредби. В тях има изключения за антични предмети, при които слоновата кост е под 10 процента от обема.

Според данни на експерти от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора през последните няколко години Великобритания е най-големият легален износител на слонова кост в света.