Актуални агро новини.Откри се Седмица на гората в област Перник.

С награждаване на участниците във фотоконкурс, иницииран от Регионална дирекция по горите - Кюстендил  бе открита Седмица на гората  за област Перник. 

Сред подредената изложба от красиви фотоси, свързани с  опазване на природата бяха проведени консултации за управлението на горски територии.  

На пресконференция г-жа Ирена Соколова - областен управител , директорите на РДГ – Кюстендил инж. Здравчо Тодоров и  Югозападно държавно предприятие инж. Дамян Дамянов представиха предстоящите мероприятия, с които ще се отбележи тази година лесовъдския празник.