Актуални агро новини.ЕК атакува нелоялните търговски практики.

На 12 април агрокомисарят Фил Хоган ще представи пакет от мерки, с които Европейската комисия ще се бори срещу нелоялните търговски практики по веригата на хранителните стоки. Целта е фермерите да получат "справедлив" дял от крайната цена на продукта и по този начин да подобрят жизнения си стандарт.

Една от мерките предвижда разплащанията с доставчиците на бързо развалящи се стоки да стават по-бързо. Купувачът на такива стоки вече ще е длъжен да погаси дължимата сума в рамките на 30-ет календарни дни от получаването на фактурата. Ще бъде забранено купувачът на малотрайни храни да откаже вече направена поръчка, ако доставчикът няма друга възможност да пласира стоката.

Друга промяна засяга договорните отношения между фермерите и преработвателите. Последните вече няма да имат възможност едностранно да променят клаузите, освен в случаи, когато това е изрично споменато в договора. Това се отнася най-вече за честотата на доставките, техния обем, качеството и цените.

В документа на Европейската комисия се казва още, че доставчиците на пресни хранителни продукти вече няма да плащат, ако стоката се развали в помещенията на купувача. Това означава, че търговецът носи риска, и ако продуктът не бъде продаден навреме , той няма да има правото да поиска отстъпка от цената. Ако в договора не е изрично предвидено непродадена стока да бъде върната на доставчика, това вече ще бъде забранено. Под забрана попадат и исканите от търговците суми за листване на продуктите, както и за реклама. Маркетингови мерки, като намаленията, ще са изцяло за сметка на търговеца.

Новите правила ще важат за малки и средни продавачи на храни, т.е. ферми и селскостопански предприятия с по-малко от 250 служители и максимален годишен оборот от 43 милиона евро. Друго условие е те да доставят продуктите си на големи компании.