Актуални агро новини.При проверки са открити 1 600 литра гръцко мляко с влошено качество.

При извършване на внезапни проверки на терен съвместни екипи от Българската агенция за безопасността на храните , Министерството на земеделието, храните и горите и Националната агенция по приходите констатираха наличие на 1 600 литра сурово краве мляко с произход от гръцки ферми, което се продава на българския пазар.

Лабораторните анализи показват, че съдържанието на общия брой микроорганизми в млякото е над пределно допустимите норми.

В съответствие с изискванията на европейския регламент количествата са насочени за преработка в българско предприятие, където ще се произведат млечни продукти (сирене и кашкавал) с период на зреене най-малко 60 дни. Проверките продължават.