Актуални агро новини.Динамичен пазар на агнешко месо от началото на месеца.

Средните цени по веригата на предлагане на агнешко месо в страната през периода 28 март – 4 април 2018 г.  отбелязват разнопосочни изменения спрямо предходната седмица. По-съществена динамика на цените по области се наблюдават при предлагането на дребно на различните разфасовки в големите търговски вериги.

Цяло агне

Цените на едро на цяло агне варират в отделните области от 11,99 лв./кг кланично тегло (Благоевград) до 15,50 лв./кг (Варна). Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се наблюдава в осем области, като във всичките продуктът поскъпва с между 0,7% и 12,8%, най-съществено във Варна, поради което средната цена на едро на цяло агне за страната се покачва с 2,7% на седмична база.

При търговията на дребно с цяло агне в големите търговски вериги (ГТВ) само в две области - Благоевград и Кюстендил се наблюдава седмично изменение на цените - понижение, съответно с 10% и 7%, като в тези области се отчита и най-ниската цена на продукта – 13,49 лв./кг. В останалите четиринадесет области на страната, където е налице предлагане на цяло агне в ГТВ, цената е 14,99 лв./кг, без седмични колебания. Средната цена на дребно на цяло агне в големите търговски обекти за страната е с 0,2% над нивото от предходния седмичен период, поради появата на продукта в повече области, на най-високата стойност.

В другите търговски обекти (ДТО) предлагането на цяло агне се запазва в ценовия интервал от 11,40 лв./кг (Бургас) до 15,50 лв./кг (София). Седмично повишение на цените на дребно на продукта се регистрира само в Габрово (с 1,1%) и Шумен (със 7,4%). Същевременно, в пет области цялото агне поевтинява в ДТО с между 1,8% (Благоевград) и 5,3% (Велико Търново). В резултат, средната стойност за страната в тези обекти незначително се понижава (с 0,2%) на седмична база.

През наблюдавания период цените на дребно на цяло агне в големите търговски вериги са средно с 1,31 лв./кг или с 9,7% над тези в по-малките магазини.

Агнешки бут

Търговията на едро с агнешки бут се задържа на цени от 13,25 лв./кг в Пазарджик и Смолян до 15,53 лв./кг в София. В областите Видин, Враца и Монтана стойностите леко се повишават - с по 0,7%, а в Габрово – с 5,2%. Единствено в Шумен е налице седмично понижение с 4,3%. Средно за страната, цената на едро на агнешки бут е с минималните 0,1% над нивото от предходния седмичен период.

В големите търговски вериги цените на агнешкия бут са в широкия интервал от 12,99 лв./кг в Пловдив до 15,99 лв./кг. В пет области се наблюдава седмично покачване на цените, като във Велико Търново, Габрово , Ловеч и Плевен то е с по 1,7%, а във Варна достига до 6,2%. В същото време, в големите супермаркети на други пет области, продуктът поевтинява в рамките на 3,9% - 10%, най-чувствително в Благоевград. Средната цена на агнешки бут в ГТВ за страната се понижава с 1,4% на седмична база, до 15,23 лв./кг.

По области, предлагането на дребно на агнешки бут в другите търговски обекти е на най-ниска цена в Бургас - 11,70 лв./кг, а на най-висока – в Русе - 15,68лв./кг. Сравнявайки с предходния седмичен период, цените на агнешкия бут в ГТВ в Плевен и Бургас намаляват, съответно с 1,7% и 1%. В шест области се отчита покачване на стойностите с между 0,7% (Велико Търново) и 9% (Русе), което води до повишение на средната цена на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги с 2,1% на седмична база.

През наблюдавания седмичен период цените на дребно на агнешкия бут в големите търговски вериги са средно с 0,96 лв./кг или с близо 7% по-високи от тези в по-малките магазини.

Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 1,01 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,05 лв./кг - от тази в ДТО.

Агнешка плешка

При търговията на едро с агнешка плешка цените се движат в интервала от 13,00 лв./кг в Смолян до 15,05 лв./кг в София. Единствено в Габрово се отчита ценово изменение – повишение с 4%. Средно за страната, цената на едро на агнешка плешка е 13,85 лв./кг, с 0,2% над нивото от предходния седмичен период, поради отчетеното поскъпване с 4% на продукта в област Габрово.

В големите търговски вериги агнешката плешка се търгува на цени от 12,99 лв./кг в Пловдив до 15,49 лв./кг. В преобладаваща част от областите се наблюдават разнопосочни седмични ценови отклонения в рамките на -8,8% до +11%. Средно за страната, цената на дребно на агнешка плешка в ГТВ е с 0,6% по-ниска от предходния седмичен период.

В по-малките магазини агнешката плешка продължава да се продава на най-ниска цена в Бургас - 11,20 лв./кг, а на най-висока в София - 15,25 лв./кг. Седмично покачване на цените се регистрира в седем области от 2,1% до 7,4% (Силистра), докато във Велико Търново е налице спад от 0,7%. Средната цена за страната в тези обекти е с 1,3% по-висока на седмична база.

През наблюдавания период цените на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги са средно с 0,49 лв./кг или с 3,6% по-високи от тези в по-малките магазини.