Актуални агро новини.Стабилни цени на пилешкото в началото на април.

Средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната през периода 28 март – 4 април 2018 г. като цяло остават около нивата от предходната седмица.

Пиле-замразено

Предлагането на замразено пиле на тържищата в страната се задържа в широкия ценови диапазон от 2,66 лв./кг (Ямбол) до 4,60 лв./кг (Добрич). В четири области се наблюдава седмично повишение на стойностите в рамките на 0,5% - 4,6%, най-чувствително в Пловдив, докато в София продуктът поевтинява с 1%. Така, средната цена на едро за страната леко се повишава с 0 ,5% на седмична база, до 3,87 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е 4,68 лв./кг, с 0,9% над нивото от предходния анализиран период. По области, продуктът се търгува в ГТВ на цени от 4,39 лв./кг (Пазарджик, Пловдив и Хасково) до 4,99 лв./кг (Смолян). В сравнение с предходната седмица, в седем области замразеното пиле поскъпва с между 2,2% и 4,4%, а в Бургас, Сливен и Ямбол поевтинява с по 0,4%.

През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в ГТВ са средно с 0,81 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата е най-висока в Ямбол – 2,09 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на замразеното пиле са в интервала от 4,55 лв./кг (Велико Търново и Габрово) до 5,25 лв./кг (Разград). Седмични ценови колебания се отчитат само в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен – повишение с по 1,1%. Тези изменения не се отразяват на средната стойност за страната и тя остава 4,81 лв./кг.

Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 0,94 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига до 1,92 лв./кг в Ямбол.

Средно за страната, цената на замразеното пиле в ДТО е с 2,8% по-висока от тази в ГТВ.

Пиле – прясно, охладено

През изтеклата седмица цените на едро на охладеното пиле варират от 3,95 лв./кг (Велико Търново и Търговище) до 5,11 лв./кг (Благоевград). Спрямо предходния период, в четири от областните центрове е регистрирано увеличение на ценовите стойности – с 1,7% в Бургас и с по 1,5% във Варна, Сливен и Ямбол. В резултат на това, средната цена на едро за страната се повишава с незначителните 0,2% на седмична база, до 4,57 лв./кг.

Цените на дребно на охладеното пиле в големите супермаркети варират от 4,70 лв./кг (Добрич) до 5,12 лв./кг (София). В по-голяма част от областите се наблюдават разнопосочни седмични отклонения на стойностите, в границите от -5,1% (Шумен) до +4,1% (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен), предимно в посока надолу. Средно за страната, цената на дребно на охладеното пиле в ГТВ се понижава с 0,2% спрямо предходния период, до 5,00 лв./кг.

През наблюдавания седмичен период цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,43 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока достига до 1,14 лв./кг във Велико Търново. В област Благоевград цената на продукта в големите вериги е по-ниска от тази на едро с 0,04 лв./кг.

В по-малките търговски обекти охладеното пиле се предлага на най-ниски цени в Русе (4,53 лв./кг), а на най-високи - в Кюстендил (5,64 лв./кг). При липсата на седмични изменения на стойностите по области, средната цена на дребно на охладено пиле за страната в тези обекти се запазва на нивото от предходната седмица – 5,04 лв./кг.

Средно за страната, цената в ДТО е с 0,47 лв./кг по-висока от тази на едро. Най-значителна разлика между цените на едро и тези на дребно в ДТО се наблюдава във Велико Търново (1,35 лв./кг), а най-малка - в Добрич (0,10 лв./кг). Изключение са областите Ямбол, Сливен, Бургас и Русе, където продукта в ДТО се предлага на цени под тази на едро, с до 0,41 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са с 0,8% по-високи от тези в големите търговски вериги.