Актуални агро новини.Леки колебания при търговията със захар.

Наблюдават се разнопосочни изменения на средните за страната цени на бялата кристална захар на едро и на дребно в големите супермаркети, докато тази на дребно в по-малките магазини е без промяна.

Регистрираните в областите ценови колебания при търговията със захар на едро не се отразяват съществено върху средната стойност за страната. През изминалата седмица средната цена на едро на захарта е 1,19 лв./кг, като бележи леко повишение (с под 1%) спрямо предходния седмичен период. На тържищата в страната захарта се предлага в ценовия диапазон от 0,93 лв./кг (Добрич и Хасково) до 1,50 лв./кг (Монтана). В седем области се регистрира покачване на цените на едро на седмична база, достигащо до 5 ,7% в Силистра, докато в други четири е налице понижение – от 0,8% до 7%, най-значително в Хасково.  
 
В големите търговски вериги (ГТВ) захарта се предлага на цени от 1,16 лв./кг (Хасково) до 1,49 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). Седмични изменения на цените се отчитат в шестнадесет области, като при всичките е налице поевтиняване на продукта с между 0,8% (Шумен) и 9,4% (Хасково). Това води до понижение на средната стойност за страната с 5,3% на седмична база, до 1,26 лв./кг.

Средната за страната цена на дребно в другите търговски обекти (ДТО) остава на нивото от предходната седмица – 1,47 лв./кг. В по-малките магазини цената на захарта варира от 1,23 лв./кг (Добрич) до 1,78 лв./кг (Разград), като седмични изменения се регистрират само в три области – повишение с 1,6% във Варна и понижение с 3,5% в Перник и София.

През изтеклата седмица цените на захарта в ГТВ са средно с 0,21 лв./кг по-ниски от тези в ДТО, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград – 0,46 лв./кг. Изключение са областите Кюстендил и Благоевград, където цените в по-малките магазини са съответно с 0,15 лв./кг и 0,19 лв./кг под тези в големите търговски вериги. 
Разликата между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,07 лв./кг за ГТВ и 0,28 лв./кг за ДТО, като най-голям марж се наблюдава за големите супермаркети в Благоевград – 0,34 лв./кг, а за по-малките магазини – в Силистра – 0,54 лв./кг. В осем от областите продуктът се предлага на дребно в ГТВ на по-ниски цени спрямо тези на едро – с между 0,01 лв./кг (София) и 0,33 лв./кг (Монтана). Подобна е ситуацията и в ДТО в Монтана, където цената на захарта е с 0,07 лв./кг по-ниска от тези на едро.