Актуални агро новини.Изследвания за евентуални рискове от употребата на ПРЗ или от ГМО ще бъдат публикувани в бъдеще.

Изследвания за евентуални рискове от употребата на препарати за растителна защита или от генно-модифицирани организми ще бъдат публикувани. С тази мярка Европейската комисия иска да засили доверието в Европейския орган по безопасност на храните  – ЕФСА.

С предложението си Комисията реагира на споровете около удължаването на лиценза за глифозата. "Трябва да реформираме ЕФСА, за да могат потребителите отново да се доверят на процедурите по издаване на разрешителни" , изтъкна заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Темата с глифозата още не е приключила, тъй като европейска гражданска инициатива събра повече от 1 милион подписа срещу новия лиценз, което задължава Брюксел отново да разгледа случая.

В представената от Тимерманс инициатива се казва, че в бъдеще ЕФСА ще публикува всички изследвания, върху които базира своите доклади. Изключение ще има само за поверителни данни от производителите, чиято публикация би могла да им донесе икономически вреди. Освен това Европейския орган по безопасност на храните  ще поръчва собствени проучвания, най-вече в случаите, когато по силно оспорвани теми не разполага с достатъчно информация. За целта Европейската комисия отпуска на ЕФСА допълнителни 62 милиона евро годишно.