Актуални агро новини.Млади лесовъди и горски инспектори за един ден в РДГ - Русе.

Инициативите „Лесовъд за един ден“ и „Горски инспектор за един ден“ бяха проведени на територията на Регионална дирекция по горите – Русе.

Ученици от ПГДВА „Йосиф Вондрак” – гр. Русе със помощта и знанията, които получиха от служителите на Регионалната дирекция бяха лесовъди и горски инспектори за един ден.

Младежи от 9-ти, 10-ти и 12-ти клас се запознаха с видовете сечи в горите, маркирането на насаждения. Те видяха различни видове дивеч, дивечови ниви и биотехнически съоръжения на територията на държавните ловни стопанства „Дунав” и „Воден – Ири Хисар”. Запознаха се с професиите на лесовъда и горския инспектор , като с интерес бяха такива, но само за един ден.