Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и НАП в гр. Пирдоп.

На 17 април 2018 г. в гр. Пирдоп, обл. София ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. София) и Национална агенция по приходите (НАП).

На семинара Петър Захариев – гл. инспектор по приходите в отдел „Услуги за клиента“ при Териториална дирекция (ТД) на НАП – София област ще представи на гостите данъчното и осигурителното законодателство - данъчни и осигурителни задължения, ред за облагане на доходите от дейността, размер на осигурителните вноски , срокове, начин и ред за подаване на данъчни декларации.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. София ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Пирдоп, обл. София, читалище „Напредък“ - лекторията

Програма на семинара