Актуални агро новини.Ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и ССА - Опитна станция по картофите гр. Самоков.

На 17 април 2018 г. в гр. Разлог, обл. Благоевград ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Благоевград) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по картофите гр. Самоков.

На семинара гл. ас. Виолетка Благоева , Опитна станция по картофите - Самоков ще запознае гостите с растителна защита при борбата с плевелите.

Лекторът ще представи и устойчивите сортове картофи на болести и неприятели.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Благоевград ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Разлог, обл. Благоевград, сградата на Общинска служба по земеделие - Разлог.

Програма на семинара