Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и БАБХ.

На 20 април 2018 г. в гр. Плевен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. Плевен.

На семинара доц. д-р Маргарита Николова - хоноруван преподавател ще запознае гостите с управление на храненето на зеленчукови култури за повишаване ефективността на използваните торове и повишаване ефективността на торенето чрез осигуряване на балансирано хранене на зеленчукови култури.

Юри Ташков, н-к отдел „Растителна защита“ към  Областна  дирекция по безопасност на храните - гр. Плевен ще представи на участниците в семинара  добрите растителнозащитни практики.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Плевен ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане по мерки от ПРСР 2014-2020 на производителите на зеленчукови култури.

Събитието ще се проведе в гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 3 , залата на ТОО - Плевен към НССЗ

Програма на семинара