Актуални агро новини.ИАРА дискутира с рибарите ключовите въпроси в сектора.

Първите срещи с представители на сектор „Рибарство“ се проведоха в Несебър и Поморие и бяха открити от доц. д-р Галин Николов – изпълнителен директор на ИАРА, като участие взеха експерти на Министерството на земеделието, храните и горите и рибари.

На срещите бе представена подробна информация във връзка с предстоящия прием по мярка 1.7. „Добавена стойност , качество на продуктите и използване на нежелания улов” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Дискутирани бяха условията за кандидатстване, финансиране и съфинансиране. На срещите бе дадена възможност на рибарите да поставят важни за тях въпроси и бяха дискутирани проблемите, които срещат при кандидатстване.

Рибарите предложиха стопанският риболов в страната да бъде разделен на дребномащабен и едромащабен – една от промените в Закона за рибарството и аквакултурите, които рибарите предлагат. Срещите продължават следващата седмица в Каварна, Созопол, Шабла и Царево.