Актуални агро новини.Замърсена е бреговата ивица на р. Дунав, установи проверка на РИОСВ - Русе.

Основателен е сигналът, подаден по електронната поща на 17 април, за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав след територията на бившето КТМ, в посока гр. Мартен. Това установиха експерти на РИОСВ – Русе при съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Незабавен обход в района установи, че между два неизползваеми шлепа и бреговата ивица има  натрупване на  пластмасови отпадъци , дървесна маса и отпадъчна органична субстанция.

На проверката са присътвали представители на няколко оператори, които извършват дейност на площадката на КТМ. Взети са водни проби от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе, които ще изпитват по основните показатели за качество на водите на река Дунав. Резултатите ще станат ясни до седмица. Представители на операторите, присъствали на проверката се ангажираха в кратки срокове да почистят замърсения участък от река Дунав.

За установеното замърсяване ще бъде информиран областният управител, тъй като теренът – бреговата ивица на реката, представляват изключителна държавна собственост. В този район се зауства и канализацията на част от територията на Мартен, която няма собственик и оператор, тъй като е изградена при строителството на Комбината за тежко машиностроене в Русе.