Актуални агро новини.Защитени видове птици зимуваха край Шуменското езеро.

Шуменското езеро се намира в югоизточната част на землището на Шумен. То е изкуствено създаден водоем (микроязовир). Използва се главно за риболов, като в него се срещат каракуда, червеноперка, шаран, амур, щука, сом и толстолоб. Езерото е подходящо за спортен риболов и често се организират турнири по спортен риболов, по предварително определени правила.

През зимните месеци богатото на риба езеро е дом на много водолюбиви птици, които зимуват у нас. През тазгодишното среднозимно преброяване на водолюбивите птици експертите на РИОСВ – Шумен и Българско дружество за защита на птиците преброиха общо 622 птици. Видовете птици, които бяха установени са Сива чапла, Голям корморан, Черноврат гмурец, Малък гмурец, Лиска, Жълтонога чайка, Зеленоглава патица.

Няма как да не ни направят впечатление ятата от Лиски, те поклащат главите си в такт с движенията на краката , което прави разпознаването им лесно. От водата излитат тежко, набирайки скорост с тичане по водната повърхност. Те излитат, като бягат продължително по водната повърхност и много пъти излизат на брега. Често издават характерния звънлив звук „чук-чук-чук“.

Шуменското езерото буди интерес не само у рибарите. Подходяща дестинация е за отдих и туризъм на шуменци и гостите на града.