Актуални агро новини.Защитени видове птици зимуваха край Шуменското езеро.

Шуменското езеро се намира в югоизточната част на землището на Шумен. То е изкуствено създаден водоем (микроязовир). Използва се главно за риболов, като в него се срещат каракуда, червеноперка, шаран, амур, щука, сом и толстолоб. Езерото е подходящо за спортен риболов и често се организират турнири по спортен риболов, по предварително определени правила.

През зимните месеци богатото на риба езеро е дом на много водолюбиви птици, които зимуват у нас. През тазгодишното среднозимно преброяване на водолюбивите птици експертите на РИОСВ – Шумен и Българско дружество за защита на птиците преброиха общо 622 птици. Видовете птици, които бяха установени са Сива чапла, Голям корморан , Черноврат гмурец, Малък гмурец, Лиска, Жълтонога чайка, Зеленоглава патица.

Няма как да не ни направят впечатление ятата от Лиски, те поклащат главите си в такт с движенията на краката, което прави разпознаването им лесно. От водата излитат тежко, набирайки скорост с тичане по водната повърхност. Те излитат, като бягат продължително по водната повърхност и много пъти излизат на брега. Често издават характерния звънлив звук „чук-чук-чук“.

Шуменското езерото буди интерес не само у рибарите. Подходяща дестинация е за отдих и туризъм на шуменци и гостите на града.