Актуални агро новини.В София се разработва Европейска програма за обучение за малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.

На 24 и 25 април представители на 11 страни (България, Великобритания, Германия , Испания,  Ирландия, Италия, Полша, Франция, Финландия, Холандия, Швеция) се събират в София по проекта Teacheesy, за да разработят програма за обучение за малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.

Проектът, чието име е игра на думите обучение – сирене - лесно, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм на ЕС, а партньор от българска страна е Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА. Участват също организации, производители и експерти от FACE, Европейската асоциация на производителите на занаятчийско сирене.

Една от основните цели на двегодишния проект, който започна през септември 2017, е да изработи Европейска програма за обучение на малки занаятчийски производители на сирене и млечни продукти. Програмата ще се преведе на 24 езика и ще е достъпна за производители и обучаващи организации. Обучението ще помогне на малките производителите да спазват изискванията на „Ръководство за добри хигиенни практики за фермерски и занаятчийски сирена”, изработен на ниво Европейски съюз.

Ръководството бе подготвено от FACE, Европейската асоциация на производителите на занаятчийско сирене, в която членува и БИОСЕЛЕНА. През 2018 експерти от фондацията, които участваха в разработването му, помогнаха за издаването и разпространението му на български език.

Копие на Ръководството ще бъде връчено на  25 април на заместник-министъра на земеделието Цветан Димитров на срещата му с участниците в проекта. В периода 11:30 – 12:30 всички ще бъдат на Фермерския фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“, между който се организира всяка сряда пред Министерството на земеделието, храните и горите.

Повече информация за проекта:  https://www.face-network.eu/teacheesy