Актуални агро новини.В защитената зона „Урумово лале“ не са установени нарушения.

Експерти на РИОСВ – Шумен  провериха състоянието на урумовото лале в землището на село Пайдушко, Търговищко. Защитената територия „Урумово лале“ e ĸaмeниcт, cилнo вapoвит cтpъмeн cĸлoн c плoщ 12 xeĸтapa. Oбявeнa e ĸaтo пpиpoднa зaбeлeжитeлнocт пpeз 1983 г., a 20 гoдини пo-ĸъcнo e пpeĸaтeгopизиpaнa в зaщитeнa мecтнocт. При проверката беше установено, че урумовото лале е във фаза на цъфтеж.  Не са установени нарушения на режимите на защитената местност. Границите й са ясно маркирани и са поставени обозначителни табели.

Урумовото лале е ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и включен в Червената книга на Република България. То цъфти през периода април-май.  Листата, разположени в долната част на стъблото, са продълговати и заострени. На цвят са жълти , , рядко червени или пъстри, като липсва характерното за лалетата петно в основата.  

Урумово лале е растителен вид от род Лалета, наречен на името на българския ботаник Иван Урумов. То е описано като нов за науката вид през 1911 г. от австрийския ботаник Август фон Хайек. При класифицирането Хайек използва растения, които българският ботаник Иван Урумов, събира през 1900 г. от околностите на с. Сотиря.