Актуални агро новини.В защитената зона „Урумово лале“ не са установени нарушения.

Експерти на РИОСВ – Шумен  провериха състоянието на урумовото лале в землището на село Пайдушко, Търговищко. Защитената територия „Урумово лале“ e ĸaмeниcт, cилнo вapoвит cтpъмeн cĸлoн c плoщ 12 xeĸтapa. Oбявeнa e ĸaтo пpиpoднa зaбeлeжитeлнocт пpeз 1983 г., a 20 гoдини пo-ĸъcнo e пpeĸaтeгopизиpaнa в зaщитeнa мecтнocт. При проверката беше установено, че урумовото лале е във фаза на цъфтеж.  Не са установени нарушения на режимите на защитената местност. Границите й са ясно маркирани и са поставени обозначителни табели.

Урумовото лале е ендемит, защитен от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и включен в Червената книга на Република България. То цъфти през периода април-май.  Листата, разположени в долната част на стъблото, са продълговати и заострени. На цвят са жълти, рядко червени или пъстри, като липсва характерното за лалетата петно в основата.  

Урумово лале е растителен вид от род Лалета, наречен на името на българския ботаник Иван Урумов. То е описано като нов за науката вид през 1911 г. от австрийския ботаник Август фон Хайек. При класифицирането Хайек използва растения, които българският ботаник Иван Урумов , събира през 1900 г. от околностите на с. Сотиря.