Актуални агро новини.Все повече фермери в Германия се оплакват от бавен интернет-достъп.

Все повече фермери в Германия се оплакват от бавен интернет-достъп. Според допитване , проведено от Германския земеделски съюз, 77 процента от земеделските стопани не са доволни от скоростта на мрежата. Преди година този дял е бил с 10 на сто по-малък.

Представяйки резултатите от анкетата, президентът на организацията, Йоахим Руквид, коментира, че правителството не предприема достатъчно мерки за разширяването на интернет-мрежата в селските райони. "Кабинетът Меркел си постави за цел да осигури национално покритие на бърз интернет до 2025 година. За нас това не е достатъчно амбициозно, губим време и пропиляваме шансове", посочи Руквид.

Фермерите във Федералната Република настояват за по-бързо изграждане на широколентов достъп и на по-добро покритие на мобилните връзки. "Селските райони не бива да изостават от модерните технологии", изтъкна Йоахим Руквид.

Допитването показва, че 74 процента от фермерите разполагат с достъп до интернет, кабелна телевизия, сателитни програми или оптичен кабел. В същото време 71 процента не са доволни от скоростта, а само при 12 на сто интернет-връзката е чрез оптичен кабел. Оплаквания има и заради липсата на мобилно покритие на места