Актуални агро новини.Конференция на тема „Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит“.

На 27 април 2018 г. (петък) ще се проведе международна научно-приложна конференция на тема „Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит“. Форумът е посветен на състоянието и проблемите в животновъдния отрасъл.

В конференцията ще участва учени от 11 държави – България, Франция, Германия, Гърция, Македония, Чехия , Италия, Украйна, Молдова, Великобритания и Сърбия, 31 лектори ще изнесат доклади в 4 панела:

Панел 1, модератор д-р Евгения Ачкаканова - Съвременни технологии при отглеждането на  селскостопанските животни, панел 2 - модератор проф. д-р Васил Николов - Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетичните ресурси, панел 3 - Модератор Проф. Д-р Мая Игнатова - Преработка, производство и маркетинг на животински продукти  панел 4 – модератор - Проф. д-р Георги Георгиев - Оценка и комуникация на риска при  здравеопазване, хуманно отношение към животните и хранене на животните. Ще бъдат представени 35 постера.

Откриването на научния форум е от 10:30 ч. в хотел „Национал палас“, град Сливен.

Събитието се провежда в рамките на Четиринадесетото издание на Националното изложение по животновъдство Сливен 2018 година.