Актуални агро новини.Съвместна информационна среща - семинар на НССЗ и ИАЛВ.

На 27 април 2018 г. в гр. Сандански, обл. Благоевград ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Благоевград) и Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

На семинара Любомир Терзиев – гл. инспектор, ИАЛВ -  Благоевград ще представи на земеделските стопани добрите растителнозащитни практики при борбата срещу болести и неприятели при лозата.
Лекторът ще запознае гостите с техники за торене при лозата.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Благоевград ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 на земеделските стопани , отглеждащи лозя.

Събитието ще се проведе в гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода” № 20, ет. 1 (сградата на МИГ - Сандански).

Програма на семинара