Актуални агро новини.Министър Нено Димов ще посети Русе.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще посети Русе в петък. Той ще се срещне в Русе с представители на „Монтюпе“ ЕООД. С тях ще бъде обсъдено изпълнението на краткосрочните и средносрочните мерки от инвестиционната програма на дружеството  за ограничаване разпространението на атмосферни замърсители и изграждането на пункт за собствен мониторинг. Разговорите ще се проведат в Информационния център на РИОСВ – Русе на 27 април (петък) от 9 ч, а в 10 ,15 министърът ще даде пресконференция в сградата на екоинспекцията.

От 11 часа министър Димов ще присъства на откриването на документалната изложба „Зараждане на гражданското общество в България (1987-1989)“, на която МОСВ е съорганизатор. Тя е част от тематичен научен семинар в две части: свидетелства – „Съвременниците разказват“ и „Медиите като огледало на историята“ и част втора – 30 години по-късно. Експозицията ще представи председателят на Държавна агенция „Архиви“ и ръководител на проекта доц. д-р Михаил Груев. Откриването е във фоайето на ректората на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и освен министър Димов в него ще участват управителят на Русенска област Галин Григоров и ректорът на РУ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

Участниците в проявите по случай 30-годишнината от първите граждански екопротести у нас и гражданите на Русе ще видят и инсталацията на учениците от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, наречена „СМОГ“.