Актуални агро новини.Олиото поскъпна в големите търговски вериги.

Средната цена на едро на рафинираното слънчогледово олио за страната се понижава на седмична база, през периодa 18 – 25 април 2018 г., докато тази на дребно в големите супермаркети се повишава.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата варират от 1,64 лв./литър (Хасково) до 2,20 лв./литър (Русе). В осем области се отчита седмично понижение на ценовите стойности, в рамките на 1,1% - 4,3% (най-чувствително в София) , докато в други три продуктът поскъпва от 1,1% до 2,6% (Пловдив). В резултат, средната цена на едро за страната намалява с 0,5% на седмична база, до 1,93 лв./литър.

През изминалата седмица предлагането на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 2,23 лв./литър (Шумен) до 2,69 лв./литър (Благоевград). В сравнение с предходния седмичен период, в четиринадесет области се наблюдава поскъпване на продукта, достигащо до 9,4% в Русе, а в други осем – поевтиняване, в рамките на 1,8% - 4,9% (най-съществено в Перник). Това води до нарастване на средната цена за страната с 2,1%, до 2,39 лв./литър.

Средно за страната, цената на дребно на олиото в другите търговски обекти (ДТО) остава 2,38 лв./литър. В по-малките магазини олиото се търгува в ценовия диапазон от 2,12 лв./литър (Добрич) до 2,58 лв./литър (Русе), като седмична промяна на стойностите се отчита само в три области – понижение с 2% в Перник и София и с 2,1% в Монтана.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,01 лв./литър по-високи от тези в другите търговски обекти. Разлика в тази посока се наблюдава в четиринадесет области, като достига до 0,36 лв./литър в Благоевград. В останалите тринадесет области цените на продукта в ДТО са с до 0,19 лв./литър (Пазарджик) по-високи от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,46 лв./литър за ГТВ и 0,45 лв./литър за ДТО, като е най-голям за големите супермаркети в Благоевград – 0,91 лв./литър, а за по-малките магазини – в Хасково – 0,76 лв./литър.