Актуални агро новини.Яйцата поевтиняха на борсите и в супермаркетите.

Средните цени на яйца за страната на едро и на дребно в големите супермаркети през периода 18 – 25 април 2018 г.отбелязват намаление на седмична база, докато тези на дребно в по-малките магазини остават без промяна.

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,18 лв./бр. (Варна) до 0,26 лв./бр. (Русе). В седем от областите на страната се отчита седмично понижение на стойностите в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,03 лв./бр., най-значително в София, докато единствено във Велико Търново е налице повишение, с 0,01 лв./бр. Това води до намаление на средната цена на продукта за страната с 0,01 лв./бр., до 0,22 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги (ГТВ) се понижават с по 0,01 лв./бр., до 0,27 лв./бр. за размер M и 0,31 лв./бр. за размер L.

Предлагането на яйца – размер М в големите супермаркети е в ценовите граници от 0,24 лв./бр. (Добрич, Пловдив и Смолян) до 0,30 лв./бр. (Кърджали и Стара Загора). В сравнение с предходната седмица, в тринадесет от областите на страната продуктът поевтинява с между 0,01 лв./бр. и 0,04 лв./бр., най-чувствително в Силистра, а в други четири поскъпва в рамките на 0,01 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана) - 0,02 лв./бр. (Шумен).

По области, цените на яйца - размер L в ГТВ се движат от 0,26 лв./бр. (Пловдив) до 0,33 лв./бр. В девет от областите на страната се наблюдава намаление на стойностите на седмична база, достигащо до 0,03 лв./бр. в Пловдив, Разград и Силистра, докато само в София е налице увеличение, с 0,01 лв./бр.

Средно за страната, цената на яйца – размер M в другите търговски обекти (ДТО) остава 0,26 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,23 лв./бр. (Разград, Русе и Шумен) до 0,29 лв./бр. (София). Седмични ценови изменения се регистрират в четиринадесет от областите, като при всичките е налице понижение в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр., най-сериозно в Пазарджик, Смолян и Шумен.

Цените на яйца – размер L в ДТО се движат в интервала от 0,25 лв./бр. (Разград) до 0,34 лв./бр. (Стара Загора). В девет области се отчита седмично поевтиняване на продукта, достигащо до 0,02 лв./бр. в Пазарджик, Смолян и Шумен, докато единствено в София цената се покачва, с 0,01 лв./бр. Това не се отразява на средната цена за страната в тези обекти и тя остава 0,28 лв./бр.

Средно за страната, цените на дребно на яйца - размер M и L в по-малките търговски обекти са съответно с 0,01 лв./бр. и 0,03 лв./бр. по-ниски от тези в големите супермаркети. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Разград и Русе - 0,04 лв./бр., а за размер L в Благоевград, Кюстендил и Русе - 0,07 лв./бр. В пет области цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са с по 0,01 лв./бр. под тези в ДТО. Подобна е ситуацията и при размер L в Пловдив и Стара Загора, където яйцата се предлагат в ГТВ с по 0 ,01 лв./бр. по-евтино отколкото в ДТО.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,05 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО. Най-голяма разлика между двата типа цени е налице в Ловеч – 0,10 лв./бр. за големите супермаркети и 0,09 лв./бр. за по-малките магазини. В Пловдив цената на дребно на яйца - размер М в ГТВ е с 0,01 лв./бр. под тази на едро. В Шумен и Русе яйцата - размер М се предлагат в ДТО съответно с 0,02 лв./бр. и 0,03 лв./бр. по-евтино отколкото на едро.