Актуални агро новини.Бразилия ще засее почти 36 милиона хектара соя през новата стопанска година.

Близо 36 милиона хектара в Бразилия ще бъдат засети за соя през новата стопанска година. Такава е прогнозата на наблюдателите от американското земеделско министерство.

Увеличението спрямо тазгодишната площ е с близо 800 хиляди хектара, или с 2,3 процента. Като причина експертите посочват очакванията на бразилските стопани за по-високи цени на соята на международните пазари, както и вероятно засиленото търсене от страна на Китай. Народната република е най-големият клиент за бразилска соя.

Освен това вследствие на подобряващото се икономическо състояние на страната се прогнозира и ръст на вътрешното потребление на соев шрот и биодизел. Предполага се също така, че задължителния дял биодизел в автомобилните горива ще бъде увеличен от сегашните 10 на 15 процента през следващата година.

Въпреки по-големите площи, през следващата година реколтата ще бъде с половин процент по-малка, отколкото през 2018-та , , прогнозират експертите. Количеството ще бъде около 115 милиона тона, с 500 хиляди тона под тазгодишното производство, най-вече заради по-слаби показатели при добивите.