Актуални агро новини.Наближава крайният срок в конкурса „Мими Праматарова“.

Темата на тазгодишния литературен конкурс на Националния доверителен екофонд на името на Мими Праматарова е „Климатът се променя. Променят ли се хората?“. В него могат да участват ученици от средните училища, родени през периода 1 януари 2000-31 декември 2002 г. Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на: http://myclimate.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-2018/

http://ecofund-bg.org/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2018/

Климатичните промени са факт за цялата планета. В нашите географски ширини последиците от тях се изразяват в природни бедствия, които променят природата, средата и живота на хиляди хора. Политиците и държавниците от целия свят анализират огромни масиви от информация за явленията и се договарят как да се намали въздействието на човешката дейност върху тези промени , както и как да се приспособяват обществата и икономиките към промените. Истината обаче е, че колкото и да са всеобхватни международните договори, без промяна в знанията и поведението на всеки отделен жител на планетата, човечеството няма да се справи. Последиците засягат всеки от нас и всеки от нас има роля за забавяне на климатичните промени и за адаптиране към техните последици.

От 1996 г. до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк „Рила”. Тя ръководи изграждането на институцията, екипа, както и създаването и приемането на първия План за управление на парка. Стреми се към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. Тя истински и в дълбочина разбира и прилага принципа за широко участие при управление на парка.