Актуални агро новини.Министър Димов подписа договор за предотвратяване на свлачищни процеси по републиканската пътна мрежа.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов подписаха договор за превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа. Проектът предвижда изпълнение на строително-монтажни работи за геозащитни дейности на два от определяните като най-неотложни обекти, вписани в регистъра по Закона за устройство на територията (ЗУТ) на свлачищни райони съгласно Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България.

Първият свлачищен обект е по пътя Видин-Кула-Връшка чука до границата на Република България. Вторият обект е на републикански път III-1306 по маршрут Габаре-Върбица- Вировско-Тишевица-Горно Пещене-Враца-Борован. С изпълнението на превантивни действия на двата  обекта ще се предотврати рискът от свлачища за десетки хиляди жители и пътуващи.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 3 ,3 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.