Актуални агро новини.Малта е страната с най-силно замърсяване на подпочвените води с нитрати в Европейския съюз.

Малта е страната с най-силно замърсяване на подпочвените води с нитрати в Европейския съюз. Това показва доклад на Европейската комисия, посветен на прилагането на директивата за нитратите. На второ място в тази класация е Германия, следвана от Испания.

При питейната вода, замърсена с нитрати, отново води Малта, пред Белгия и Великобритания. Въпреки това Европейската комисия оценява развитието в страните-членки като положително. Замърсяването , причинено от селското стопанство, намалява, като това се дължи най-вече на строгите норми, въведени с директивата преди две десетилетия. Експертите посочват обаче, че са нужни още усилия за намаляването на нитратите. Брюксел е започнал наказателна процедура срещу Германия заради високото съдържание на нитрати в подпочвените води.

При представянето на доклада комисарят по околна среда Кармену Вела изтъкна значението на чистата вода за екосистемите и за качеството на живот на гражданите в Европейския съюз. Вела призова фермерите да продължават да търсят по-устойчиви начини за използване на торове и препарати, с което ще се намалят и разходите за пречистването на води, замърсени с нитрати.