Актуални агро новини.РИОСВ - Хасково извърши 98 проверки през април.

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково извършиха през април 98 проверки на 96 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода e съставен един  акт и са издадени три наказателни постановления на обща стойност 8300 лв.  Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 5 345 лв.

Съставен е акт на собственика на кравеферма в с. Татково, общ.Кърджали, за липса на приети по установения ред пречиствателни съоръжения, нужни за осъществяване на дейността му. Наказателно постановление за 7 000 лв. е издадено на ТЕЦ в Димитровград за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие на депо за производствени  отпадъци. За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на емисионните норми с 1000 лв. е глобена  инсталация за преработка на соапщок  в мастни киселини . С 300 лв. е глобена и фирма за несъгласувана реализация на инвестиционно предложение.

През месеца е почистен от отпадъци пътен участък с. Мост - гр. Кърджали. На „зеления“ телефон са постъпили 5 сигнала, три са за замърсяване с  отпадъци  и два за щъркели в безпомощно състояние , на които е оказана помощ.