Актуални агро новини.Регионален семинар на тема „Европейската перспектива на Западните Балкани: приносът на София”.

Регионален  семинар  на  тема „Европейската перспектива на Западните Балкани:  приносът  на  София” ще се проведе на 14 май 2018 г., от 14:00ч., в Дома на Европа. Събитието ще  бъде открито от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община и г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.

Акцент на тематичните панели ще бъде поставен върху добросъседските отношения и регионалното сътрудничество  като  определящи фактори за укрепване на  стабилността  и благоденствието в региона на Западните Балкани. За постигането на конкретни резултати в реализирането на този водещ  приоритет на  Българското  председателство на Съвета на ЕС от ключово значение е фокусирането върху темата за свързаността в различните ѝ измерения (транспортна, енергийна, икономическа и цифрова) и възможностите за многостранно сътрудничество в региона.

Водеща роля в този контекст следва да играе София – европейската  столица  с  най- голям потенциал в тази част от Европа, естествен център, притежаващ сериозен опит в реализирането на проекти за регионално  сътрудничество  и  добър  експертен потенциал.
По време на форума ще бъде подготвена декларация за  насърчаване  на трансграничното сътрудничество със страните от Западните Балкани, която ще бъде връчена на участниците в срещата на върха, планирана за 17 май 2018г. в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Участие в семинара ще вземат неправителствени организации, експерти, академичната общност , местната власт, дипломати, медии и др.