Актуални агро новини.Олиото поевтиня на борсите, но поскъпна в супермаркетите.

Леко понижение на средната цена на едро на рафинираното слънчогледово олио за страната на седмична база и същевременно покачване на тази на дребно в големите супермаркети се отчита през периода 2 – 9 май 2018 г. 

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,58 лв./литър (Хасково) до 2,20 лв./литър (Русе). Спрямо предходната седмица, в пет области се наблюдава понижение на цените на олиото от 2,5% до 4,4% (най-съществено в Добрич, Силистра и Плевен), докато в други три е налице поскъпване, достигащо до 7,1% в Сливен. Средната цена на едро на слънчогледовото олио за страната е 1,91 лв./литър, с 0,5% по-ниска на седмична база.

Предлагането на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,19 лв./литър (Пазарджик) до 2,64 лв./литър (Благоевград). В пет области – Добрич, Перник, Разград , Русе и София, олиото поскъпва с по около 5% на седмична база, докато в Благоевград, Варна и Хасково поевтинява в рамките на 1,9% - 2,5%. В резултат, средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в ГТВ се повишава с 0,8%, до 2,38 лв./литър.

Средно за страната, цената на дребно на олиото в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 2,37 лв./литър, като стойностите по области се движат от 2,12 лв./литър в Добрич до 2,55 лв./литър в Разград. Седмична ценова промяна се наблюдава единствено в Русе, където продуктът поевтинява с 1,9%.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,01 лв./литър над тези в по-малките магазини, като разликата в тази посока е най-голяма в Благоевград - 0,39 лв./литър. В дванадесет области цените на продукта в ДТО са с между 0,01 лв./литър (Видин) и 0,29 лв./литър (Пазарджик) по-високи от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,47 лв./литър за ГТВ и 0,46 лв./литър за ДТО, като е най-голям за големите супермаркети в Благоевград – 0,86 лв./литър, а за по-малките магазини – в Хасково – 0,82 лв./литър.