Актуални агро новини.Спад в цената на захарта при търговията на дребно.

Средната цена на едро на бяла кристална захар за страната остава без промяна през периода 2 - 9 май 2018 г.спрямо предходната седмица, докато тeзи на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти се понижават.

По области, цените на едро на захарта се движат от 0,90 лв./кг (Добрич) до 1,50 лв./кг (Варна). В сравнение с предходната седмица, в седем области се наблюдава поевтиняване на продукта на тържищата в рамките на 0,9% – 4,3% (най-съществено в Кърджали), а в други две – Сливен и Враца, поскъпване съответно с 1,8% и 5,9%. Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната остава 1,19 лв./кг.

При средната за страната цена на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита понижение с 0,8% спрямо предходния седмичен период, до 1,28 лв./кг. Предлагането на продукта в тези обекти е на цени от 1,18 лв./кг (Видин, Враца и Монтана) до 1,54 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). В осем области се регистрира седмично поевтиняване на захарта в ГТВ с между 2,2% и 4,3% (най-чувствително в Шумен), а само в Силистра и София – поскъпване, съответно с 1,5% и 4,4%.

 

Цените на дребно на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,23 лв./кг (Добрич) до 1,78 лв./кг (Разград). Седмични отклонения на стойностите се отчитат само в областите Кърджали и Стара Загора – намаление респективно с 2% и 3,4%. Средно за страната, цената на дребно на захарта в ДТО е 1,41 лв./кг, с 0,7% под нивото от предходната седмица.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,13 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,44 лв./кг в Разград. Изключение правят областите Благоевград, Варна, Добрич, Кюстендил и Силистра, където цените на продукта в по-малките магазини са с между 0,02 лв./кг и 0,26 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,09 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава за големите търговски вериги в Благоевград – 0,39 лв./кг, а за другите търговски обекти - в Плевен и Хасково - 0,44 лв./кг. В шест области цените на дребно в ГТВ са с до 0,23 лв./кг (Монтана) под тези на едро. Сходна е ситуацията и в ДТО в областите Варна и Шумен, където продуктът се предлага съответно с 0 ,20 лв./кг и 0,04 лв./кг по-евтино отколкото на едро.