Актуални агро новини.Национална Био Асоциация организира пресконференция, във връзка със злоупотребата с европейски средства в сектор „Земеделие“.

Днес, 14 май от 12:00 ч., в сградата на БТА, Национална Био Асоциация, организира пресконференция , по повод злоупотребата на европейски средства в сектор „Земеделие“ - изплащани по ПРСР (от 2007 – до момента).

Ще бъдат предоставена информация по какъв начин и ред се усвоява национален и европейски бюджетен ресурс, иззет от европейския данъкоплатец.

Основен акцент на пресконференцията, ще бъде поставен, както на агроекологичните мерки, така и на инвестиционните мерки прилагани по ПРСР (от 2007 – до момента).