Актуални агро новини.Китай намалява вноса на свинско месо.

Значително по-малки количества свинско месо внася Китай през първите месеци на годината. За първото тримесечие доставките на прясно и замразено месо за Китай са намалели с 22 хиляди до 324 хиляди тона.

Още по-слабо е търсенето на субпродукти, при които вносът се е свил с повече от 46 хиляди до 270 хиляди тона. При тези промени обаче трябва да се отчете, че през първото тримесечие на миналата година Китай внесе количества, надхвърлящи обичайните за последните години. Към края на 2017-та вносът се забави, а в началото на тази година от спада бяха засегнати почти всички износители. Германия остава най-големият доставчик за китайския пазар, макар че през първото тримесечие на 2018-та успя да изнесе 68 хиляди тона, с 8 процента по-малко, отколкото през същия период на предишната година. Подобна тенденция се наблюдава и в Испания. Доставките намаляха с близо 9 на сто до 64 хиляди тона. Бразилия е една от малкото държави, която успя да увеличи износа със значителните 45 процента до около 25 хиляди тона. Нов участник на китайския пазар тази година е Мексико , откъдето са внесени първите 550 тона. За разлика от други години, когато Китай е забавял вноса, през 2018-та Хонконг явно няма да бъде алтернативен пазар за вносителите. През първото тримесечие бившата британска колония също намали доставките от чужбина, и то с 15 процента до близо 72 хиляди тона. И на този пазар Бразилия се отличава като партньор, успял да увеличи присъствието си. Количеството от южноамериканската страна е нараснало с 31 процента до 30 хиляди тона.