Актуални агро новини.В гр. Видин ще се проведе двудневен обучителен семинар в областта на селското стопанство по програма INTERREG V-А Румъния – България.

На 17-18.05.2018 г. в гр. Видин ще се проведе обучителен семинар по проект “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ финансиран от  програма INTERREG V-А Румъния – България.

Темите са свързани с отглеждането на селскостопански култури , биологично земеделие, управление на собствеността, представяне на добри/устойчиви практики в земеделието.
Проектът „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ се изпълнява от Водещ бенефициент:  Трансгранична асоциация E (quilibrum) Околна среда (CBAEE)-Крайова, Румъния; Втори бенефициент: Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“ (НТК Българският пътеводител) - София, България и Трети бенефициент: Регионален Агробизнес Център-Видин /РАБЦ/- Видин, България.

Усилията на партньорите са насочени към подобряване на съвместния пазар на труда на целия трансграничен регион в секторите ИКТ, туризъм и селско стопанство. Също така, подобряване на възможностите за заетост чрез обмен на информация и опит.
Към момента е разработена обща стратегия за устойчива заетост, наръчници за съвместни инвестиции и създаване на заетост. Разработени са съвместни бази данни за безработни/търсещи работа и за местния трансграничен бизнес. Създадени са два SEM-центрове за устойчива заетост във Видин и Крайова. Изработена е онлайн обучителна платформа, съобразена със специфичните нужди на търсещите работа.
 

П Р О Г Р А М А

на обучителен семинар в областта на селското стопанство по проект “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“
Акроним SEM—CENTRES, MIS code ROBG – 144, реф. номер 16.4.2.077
  Време на провеждане:17-18.05.2018 г.
Място: гр. Видин, ул. Цар Александър II №19-21-конферетна зала

График Ден 1

17 май 2018 г.


12.00-12.30 Регистрация на участниците

12.30- 12.45 Откриване на семинара. Представяне на заинтересованите страни и участниците.

12.45-13.00 Презентация на проекта “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“
          Ваня Цакинска-Регионален координатор в областта на селското стопанство
13.00-14.30  Откриване на първата сесия на обучението на следните темите:
1. Отглеждане на селскостопански култури;
2. Биологичното земеделие;
3. Дискусии
Лектори:
Професор Бойчо Лазаров Биволарски
Доктор Мария Асенова Герджикова
14.30-15.00 Кафе пауза

15.00-18.00 Продължавене на първата сесия на обучението на следната тема:
1. Обработване на селскостопански масиви.
2. Дискусии.
Лектори:
Професор Бойчо Лазаров Биволарски
Доктор Мария Асенова Герджикова
18.00-18.30 Кафе пауза
18.30-19.00 Продължаване на дискусията.

19.00-20.00 Осигуряване на кетъринг за участниците в семинара.
График Ден 2

18 май 2018 г.

09.00- 09.30 Регистрация на участниците.

09.30-11.30 Откриване на втората сесия на обучителния семинар на следните теми:
1. Управление на собствеността.
2. Представяне на добри/устойчиви практики в земеделието.
Лектори:
Професор Бойчо Лазаров Биволарски
Доктор Мария Асенова Герджикова
11.30-12.00 Кафе пауза
12.00-15.00 Продължаване на втора сесия на обучителния семинар.
15.00-15.15 Кафе пауза

15.15-16.00 Провеждане на писмен изпит на участниците, раздаване на сертификати и закриване на семинара.
16.00-17.00 Осигуряване на кетъринг за участниците.