Актуални агро новини.Агрокомисията в ЕП е за съкращения при директните плащания.

Директните плащания за големи стопанства да бъдат намалени, а малките ферми да получават по-големи суми. За това гласуваха депутатите в Аграрната комисия на Европейския парламент.

Аргументът на народните представители е, че големите стопанства работят по-ефективно и с по-малки разходи. Затова при площи над определена граница субсидиите трябва постепенно да намаляват. Ако субсидията надхвърли определена сума, трябва да има абсолютна горна граница за подобни плащания , смятат депутатите. Тази горна граница да бъде еднаква и задължителна за всички страни-членки.

Аграрната комисия в Европейския парламент предлага също така спестените от директни плащания средства да не се връщат в общия аграрен бюджет, а да остават на разположение на националните правителства за подкрепа на селското стопанство. В гласуваната декларация се изтъква обаче, че съкращаването на субсидиите и дегресията не бива да водят до загуба на работни места. Документът ще бъде обсъден още този месец в пленарна зала и е в отговор на предложенията на агрокомисаря Фил Хоган, който също иска ограничаване на директните плащания.

За следващия многогодишен финансов период Аграрната комисия не одобрява съкращения в бюджета на Общата селскостопанска политика. Депутатите настояват и за специални мерки за защита на млекопроизводителите при евентуални пазарни кризи в бъдеще.