Актуални агро новини.Напредъкът в изпълнението на ОПОС ще бъде представен на пресконференция.

Напредъкът по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. и взетите решения на 11-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС ще бъде представен на пресконференция в МОСВ. В нея ще участват министърът на околната среда и водите Нено Димов и ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. Валерия Калчева.

Пресконференцията ще се състои днес, 18 май 2018 г. (петък) , от 11:30 часа в зала 103 в МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №22.