Актуални агро новини.Българска Асоциация Биопродукти подготвя протест.

Българска Асоциация Биопродукти започва подготовка за протест , който ще се проведе по време на срещата на европейските министри на земеделието в началото на юни в гр. София. Българските биопроизводители многократно алармираха за проблемите, съпътстващи сектора, които ги поставят в неконкурентоспособност и неспособност за оцеляване.

До този момент не са получени никакви плащания по мерките, насърчаващи биопроизводството – м.214 и м.11, които по индикативен график трябваше да бъдат изплатени през месец април.

Биопроизводителите са получили едва 50 % от полагащата им се подкрепа по схемата за обвързано производство за плодове и зеленчуци, за разлика от всички останали земеделци.

Голяма част от тях не са получили зелените си плащания. До този момент никой официално не се е ангажирал с дата за изплащане на субсидиите, нито е съобщил причината за сериозното забавяне. В същото време стопанската година напредва, разходите се увеличават, банките очакват възстановяване на кредитите срещу субсидии, а сроковете за плащане на данъците към НАП изтекоха на 30 април.

На този фон остават нерешените проблеми с липсата на бюджет по мярка 11, с отказаните заявления за подпомагане, подадени от биопроизводители през 2017 /писмата за които все още не са получени в голямата си част/, липсата на политика за промотиране на този вид производство.

На фона на активните действия на целият държавен апарат за противодействите на двойните стандарти при европейските храни, остава недоумението защо държавата е изоставила своите биопроизводители, които в България произвеждат качествени и чисти храни, които са достъпни за българските потребители.

Биофермерите ще очакват подкрепа за действията си от останалите браншови асоциации, от неправителствения серктор и от всички потребители, които искат да подкрепят родното биопроизводство.

Днес, 18 май и розопоризводители излязоха на протест заради ниски изкупни цени на розовия цвят.