Актуални агро новини.Парк „Пирин“ организира отворени врати за деня на „Натура 2000“.

Седмица на отворените врати ще бъде организирана в Посетителски информационен център на Дирекция „Национален парк Пирин“ в  Банско в периода 21-25 май 2018 г. Фокусът ще е върху важността на „Натура 2000“ като мрежа от защитени територии за редки видове в опасност и редки типове хабитати.

Поводът за инициативата на дирекцията е, че на 21 май се отбелязва Европейският ден на мрежата „Натура 2000“. Всички дейности ще бъдат насочени към младите хора и децата. България се включва като страна член на ЕС за втора поредна година. Днес „Натура 2000“ се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС , които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Денят на „Натура 2000“ се отбелязва според декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г. Директива за местообитанията на ЕС, която заедно с Директивата за птиците (1979 г.) създава основа за изграждане на мрежата.