Актуални агро новини.Трансгранични центрове за устойчива заетост – обучителен семинар.

Обучителен семинар в областта на селското стопанство по проект “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство се проведе във Видин. Форумът е финансира попрограма  INTERREG V-А Румъния – България.

Усилията на партньорските организации в проекта са насочени към подобряване на съвместния пазар на труда на целия трансграничен регион в секторите информационни технологии, туризъм и селско стопанство. Също така, подобряване на възможностите за заетост чрез обмен на информация и опит.

Една от дейностите е офлайн обучение, по предварително създадени теми. Онлайн обученията ще са освен във Видин , в Плевен в областта на селското стопанство, в Добрич на тема туризъм, а в Калараш и Крайова на тема IT технологии.

Демографската структура в транграничния регион, обхващаш територията от Видин до Добрич и от Крайова до Констанца – Румъния е твърде различна от останалите части на двете страни. Бедността и високите нива на безработица са били основните мотиви за стартиране проекта. Това накарало участниците да разработят проект, който да даде по-добри възможности за работа, да повиши квалификацията и да подобри средата на предприемачеството.

Aвтор: Диана Александрова