Актуални агро новини.Проведе се двудневна работна среща за добри практики на служители от ИАГ и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Служители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и Агенция по геодезия, картография и кадастър споделиха опит и добри практики , свързани с дейностите по промени в горските територии на двудневен семинар, проведен на 17 и 18 май 2018 г. в Панагюрище. В работна дискусия бяха разгледани оперативни въпроси и проблеми, засягащи отразяването на данни и официални документи в кадастралните карти и регистри от службите по геодезия, картография и кадастър.

Форумът се проведе във връзка с подписано споразумение между Изпълнителна агенция по горите и Агенция по геодезия, картография и кадастър.

На срещата беше разгледана темата за съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация, както и задълженията и отговорностите на двете страни в отразяване в кадастъра на зони на ограничения върху поземлени имоти в горски територии.

Участие в семинара взеха повече от 40 експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и горските предприятия.