Актуални агро новини.Учените от ИБЕИ на БАН отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май.

„България е изключителна страна като природа, дадености, климат, географско разположение. Говорейки за биоразнообразие заемаме едно от първите места в Европа с трите си биогеографски региона – Черноморски, Континентален, Алпийски.“ Това каза в приветствието си към учените и изследователите от Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков.

С 339-те защитени зони и 1014-те защитени територии в нашата страна даваме своя принос при опазване на местообитанията на 100 типа хабитати, сто вида растения, 224 вида животни, посочи Живков в Международния ден на биологичното разнообразие. Основните ни цел и мисия е да опазваме околната среда в световен и регионален мащаб, заяви зам.-министърът и благодари за сътрудничеството с ИБЕИ, „защото Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда, Басейновите дирекции и Регионалните инспекции по околната среда и водите, сме основните потребители на всички ваши изследвания и в областта на биоразнообразието , и като цяло на екосистемите“. Нека продължим да работим заедно, за да изпълним общата си мисия – опазването на нашата уникална природа, подчерта Красимир Живков в Голямата зала на Българската академия на науките.

Председателят на Парламентарната комисия по околната среда и водите в 44-ото НС Ивелина Василева обеща на учените от ИБЕИ своята и на народните представители безрезервна подкрепа в работата им.

С Международния ден на биоразнообразието учените поздрави и чл.-кор. Костадин Ганев, заместник председател на БАН. „Биоразнообразието е тази интегрална характеристика, която отразява състоянието на околната среда във всичките й компоненти като цяло, но човекът също е част от това биологично разнообразие като животински вид и за него е важно добре „да се намести“ в тази система. В този смисъл изследванията ви имат огромно значение и са оценени и от управляващите в нашата страна. Тази година правителството определи няколко приоритетни национални изследователски програми, които ще бъдат финансирани извън бюджета на БАН и една от тях е „Изследване на околната среда в нашата страна във всички е й аспекти“, посочи чл.-кор. Костадин Ганев.