Актуални агро новини.В гр. Плевен ще се проведе двудневен обучителен семинар в областта на селското стопанство по програма INTERREG 5-А Румъния – България.

На 24 и 25.05.2018 г. в гр. Плевен ще се проведе обучителен семинар по проект “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ по програма INTERREG 5-А Румъния – България.

Обучението ще бъде в областта на животновъдството, развитие на зелена икономика, маркетинг на пазара , внос и износ на селскостопанска продукция.

Проектът „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ се изпълнява от водещ бенефициент:  Трансгранична асоциация E (quilibrum) Околна среда (CBAEE)-Крайова, Румъния; втори бенефициент: Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“ (НТК Българският пътеводител) - София, България и трети бенефициент: Регионален Агробизнес Център-Видин /РАБЦ/- Видин, България.

Усилията на партньорите са насочени към подобряване на съвместния пазар на труда на целия трансграничен регион в секторите ИКТ, туризъм и селско стопанство. Също така, подобряване на възможностите за заетост чрез обмен на информация и опит.
Към момента е разработена обща стратегия за устойчива заетост, наръчници за съвместни инвестиции и създаване на заетост. Разработени са съвместни бази данни за безработни/търсещи работа и за местния трансграничен бизнес. Създадени са два SEM-центрове за устойчива заетост във Видин и Крайова. Изработена е онлайн обучителна платформа, съобразена със специфичните нужди на търсещите работа. 
 

П Р О Г Р А М А

на обучителен семинар в областта на селското стопанство по проект “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“
 
Място: гр. Плевен, ул. ”Васил Левски” №192-конферентна зала

График Ден 1

24 май 2018 г.

12.00-12.30 Регистрация на участниците.

12.30- 12.45 Откриване на семинара. Представяне на заинтересованите страни и участниците.

12.45-13.00 Презентация на проекта “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“
          Ваня Цакинска-Регионален координатор в областта на селското стопанство
13.00-14.30  Откриване на първата сесия на обучението на следните теми:
1. Отглеждане на домашни животни по европейски стандарти.
2. Представяне на добри/устойчиви практики в животновъдството.
Лектор:
Професор Бойчо Лазаров Биволарски

14.30-15.00 Кафе пауза
15.00-18.00 Продължаване на първата сесия на обучението на следната тема:
3. „Зелени пазари“ - Развитие на зелена икономика.
2.Дискусии.
Лектор:
Професор Бойчо Лазаров Биволарски

18.00-18.30 Кафе пауза
18.30-19.00 Продължаване на дискусията.

19.00-20.00 Осигуряване на кетъринг за участниците в семинара.

График Ден 2

25 май 2018 г.

09.00- 09.30 Регистрация на участниците.

09.30-11.30 Откриване на втората сесия на обучителния семинар на следните теми:
1. Маркетинг на пазара.
2. Износ/внос на селскостопанска продукция.
Лектор:
Професор Бойчо Лазаров Биволарски

11.30-12.00 Кафе пауза
12.00-15.00 Продължаване на втората сесия на обучителния семинар.
15.00-15.15 Кафе пауза
15.15-16.00 Провеждане на писмен изпит на участниците, раздаване на сертификати и закриване на семинара.
16.00-17.00 Осигуряване на кетъринг за участниците.