Актуални агро новини.В гр. Добрич ще се проведе двудневен обучителен семинар по програма INTERREG V-А Румъния – България.

На 31.05.-01.06.2018 г. в гр. Добрич

ще се проведе обучителен семинар по проект “Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ по програма INTERREG V-А Румъния – България. Темата на семинара е туризъм.

Проектът „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ се изпълнява от Водещ бенефициент:  Трансгранична асоциация E (quilibrum) Околна среда (CBAEE)-Крайова, Румъния; Втори бенефициент: Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“ (НТК Българският пътеводител) - София, България и Трети бенефициент: Регионален Агробизнес Център-Видин /РАБЦ/- Видин, България.

Усилията на партньорите са насочени към подобряване на съвместния пазар на труда на целия трансграничен регион в секторите ИКТ, туризъм и селско стопанство. Също така, подобряване на възможностите за заетост чрез обмен на информация и опит.

Към момента е разработена обща стратегия за устойчива заетост , наръчници за съвместни инвестиции и създаване на заетост. Разработени са съвместни бази данни за безработни/търсещи работа и за местния трансграничен бизнес. Създадени са два SEM-центрове за устойчива заетост във Видин и Крайова. Изработена е онлайн обучителна платформа, съобразена със специфичните нужди на търсещите работа.