Актуални агро новини.Регламент за единни минимални стандарти при използването на отпадни води за напояване предлага Европейската комисия.

Регламент за единни минимални стандарти при използването на отпадни води за напояване предлага Европейската комисия. Целта на Брюксел е фермерите да обърнат повече внимание на водата от градските пречиствателни станции и да намалят употребата на подпочвена и питейна вода.

Предлаганите от Комисията правила са съобразени с микробиологичната сигурност на водата и съдържат предписания за необходимите контроли. Определят се максимално допустимите нива на някои видове бактерии, опасни за здравето, както и на остатъчните следи от медикаменти, за които са предвидени специални процедури.

С предложението си Европейската комисия иска да поощри използването на отпадните води в селското стопанство, да засили доверието у потребителите и да осигури пазар за продуктите, получени в пречиствателните станции. Според изчисленията на Брюксел близо половината от водата, необходима за селското стопанство, може да идва от тези източници.

В публикувания в Брюксел документ се казва, че една трета от територията на Европейския съюз целогодишно страда от недостиг на вода. Заради климатичните промени проблемът ще се засилва и в бъдеще, смятат експертите. Затова новите правила трябва да позволят използването на преработената в пречиствателните станции вода и да предоставят на фермерите алтернативна възможност за напояване и други нужди.

Изчисленията сочат , , че при спазване на всички изисквания обемът на повторно употребената вода може да нарасне от сегашните 1 милиард кубически метра годишно на 6,6 милиарда през 2025 година. За целта ще са необходими инвестиции в размер на около 700 милиона евро, а цената на един кубически метър пречистена вода ще бъде около 50 евроцента.