Актуални агро новини.Комисарят Фил Хоган открива Четвърта европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони.

На 5 и 6 юни 2018 г. в хотел "Хилтън" в София ще се проведе Четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС подкрепени от Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през периода 2014-2020 г. Събитието се организира от генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия с подкрепата от Европейската инвестиционна банка (fi-compass).

Конференцията ще бъде открита от европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. Към него ще се присъединят високопоставени представители на българското правителство, Министерство на земеделието, храните и горите на България, както и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Програмата на събитието можете да намерите тук и до 1 юни можете да се регистрирате на следния линк.

В рамките на конференцията ще бъде представено новото предложение на Европейската комисия за подпомагане на земеделието и развитието на селските райони в рамките на Общата Селскостопанска Политика и чрез финансови инструменти през периода 2021-2027г. Участниците ще получат информация относно възможностите, които финансовите инструменти, съ-финансирани от ЕЗФРСР , предоставят на държавите-членки и регионите на ЕС след влизането в сила на „Омнибус“ регламента и Европейския фонд за стратегически инвестиции 2.0. Ще бъдат обсъдени опитът на държавите-членки и регионите на ЕС, които прилагат финансови инструменти за земеделие и развитие на селските райони към момента, по линия на ЕЗФРСР, както и резултатите от използването на тези финансови инструменти за развитието на селскостопанска и хранително-вкусова икономика в държавите-членки на ЕС.