Актуални агро новини.РДГ – Берковица и Икономическа полиция извършиха проверки в три области.

Извършени са съвместни проверки от служители на Регионална дирекция по горите - Берковица и Икономическа полиция към МВР  на територията на областите Монтана, Враца и Видин. Проверени са 15 обекта за добив на дървесина , 8 за преработване на дървесина и 5 бр. моторни превозни средства. 

За установени нарушения, на отговорните лица, служителите по горите са съставили 10 акта и 3 бр. констативни протоколи със съответни предписания.