Актуални агро новини.ДФЗ организира „Дни на отворени врати“ във Видин и Монтана.

Утре , 5 юни – вторник, ще се проведе „Ден на отворени врати“ във ОД на ДФЗ Видин, а на 6 юни - в областната структура в Монтана. Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, ще работят до 17.30 ч.

Приемната във Видин ще бъде разположена на първия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие на ул. „Цар Александър II“ № 13. Областната дирекция в Монтана се намира на бул. „Трети март“ № 74 – трети етаж. И за двата дни е организирано посещение за регионалните медии на обект, финансиран от ДФЗ. Тръгването към обектите ще бъде от 11:30 ч. от офисите на областните дирекции.

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков. В края на февруари той беше публикуван на страницата на фонда. Поради неотложни ангажименти и непредвидени обстоятелства са направени промени в графика.

 Инициативата премина успешно в областните дирекции на ДФЗ Благоевград, Плевен и Пазарджик.

 

 

Дирекция град

Дата

ОД Благоевград

15.3.2018

ОД Бургас

13.7.18

ОД Варна

12.7.18

ОД Велико Търново

12.6.18

ОД Враца

13.6.18

ОД Добрич

11.7.18

ОД Кърджали

28.6.2018

ОД Перник

20.6.18

ОД Кюстендил

21.6.18